Na iPhone 5s môžete namiesto hesla alebo Apple ID hesla použiť svoj odtlačok prsta na odomykanie iPhonu, ako aj na nákupy v iTunes Store, App Store a iBooks Store.

  • Nastavenie Touch ID snímača: Prejdite na Nastavenia > Touch ID a heslo. Vyberte, či chcete používať odtlačok prsta na odomykanie iPhonu a na nákupy v obchodoch iTunes Store, App Store alebo iBooks Store. Klepnite na Pridať odtlačok prsta a nasledujte pokyny na obrazovke. Môžete pridať viac ako jeden odtlačok (napríklad palec a ukazovák alebo prst svojho partnera).

  • Vymazanie odtlačku prsta: Klepnite na daný odtlačok a potom na Vymazať odtlačok. Ak máte viac ako jeden odtlačok, klepnutím na tlačidlo Domov zistíte, o ktorý ide.

  • Pomenovanie odtlačku prsta: Klepnite na daný odtlačok a zadajte jeho názov, napríklad „Palec“.

  • Odomykanie iPhonu alebo nakupovanie pomocou snímača Touch ID: Klepnite na tlačidlo Domov prstom, ktorý ste pridali v Nastaveniach. iPhone môžete odomknúť buď zo zamknutej plochy, alebo z plochy Heslo. Ak chcete povoliť nakupovanie pomocou odtlačku prsta, nasledujte pri nakupovaní v obchodoch iTunes Store, App Store alebo iBooks Store inštrukcie na obrazovke. Prípadne prejdite na Nastavenia > Touch ID a heslo a zapnite iTunes a App Store.

Poznámka: Ak vypnete iPhone, pri opätovnom zapnutí iPhonu a jeho prvom odomknutí budete vyzvaní na potvrdenie svojho hesla a takisto budete vyzvaní na zadanie Apple ID hesla pri vykonaní prvého nákupu.