Ak cestujete za hranice krajiny svojho operátora, môžete predísť vysokým poplatkom za roaming vypnutím hlasových a dátových roamingových služieb v Nastavenia > Mobilné. Viac v časti Mobilné nastavenia.

Niektoré letecké spoločnosti povoľujú používanie iPhonu, ak je na ňom aktivovaný režim lietadlo. V tomto režime nemôžete vykonávať hovory alebo používať Bluetooth, no môžete počúvať hudbu, hrať hry, pozerať videá alebo používať iné aplikácie, ktoré nevyžadujú pripojenie k sieti alebo iným telefónom. Ak to letecká spoločnosť povoľuje, môžete opäť zapnúť Wi-Fi alebo Bluetooth a povoliť tak tieto služby, a to aj v režime lietadlo.

  • Zapnutie režimu lietadlo: Otvorte Ovládacie centrum potiahnutím prsta nahor z dolného okraja obrazovky a potom klepnite na tlačidlo lietadlo. Režim lietadlo môžete zapnúť alebo vypnúť aj v Nastaveniach. Ak je režim lietadlo zapnutý, v stavovom riadku vo vrchnej časti obrazovky sa zobrazí symbol tlačidlo lietadlo.

Wi-Fi a Bluetooth je možné zapnúť alebo vypnúť aj v Ovládacom centre.