Na iPhone 4s a novších modeloch môžete text namiesto písania diktovať. Uistite sa, že je zapnutá funkcia Siri (Nastavenia > Všeobecné > Siri) a že je iPhone pripojený na internet.

Poznámka: Prenos dát v mobilnej sieti môže byť spoplatnený. Viac v časti Mobilné nastavenia.

 • Diktovanie textu: Klepnite na tlačidlo Siri na dotykovej klávesnici a začnite rozprávať. Po skončení klepnite na Hotovo.

Vytváraná emailová správa. Na mieste, kam bude vložený diktovaný text, je zobrazená šípka kruhového tvaru. Na klávesnici sa naľavo od medzerníka nachádza kláves diktovania.
 • Pridanie ďalšieho textu: Znovu klepnite na tlačidlo Siri a pokračujte v diktovaní. Ak chcete vložiť text, klepnutím najprv presuňte kurzor na požadované miesto. Pomocou diktovania môžete označený text takisto nahradiť.

Diktovanie môžete spustiť aj priložením iPhonu k uchu. Po skončení diktovania presuňte iPhone späť pred seba. Túto funkciu môžete zapnúť v Nastavenia > Všeobecné > Siri.

 • Pridanie interpunkcie alebo formátovania do textu: Vyslovte interpunkciu alebo formát. Napríklad, „Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark“ sa zobrazí ako „Dear Mary, the check is in the mail!“ Medzi interpunkčné a formátovacie príkazy patria nasledovné:

 • quote … end quote

 • new paragraph

 • new line

 • cap – nasledujúce slovo začína veľkým písmenom

 • caps on … caps off – prvé písmeno každého slova veľkým písmenom

 • all caps – celé nasledujúce slovo veľkým písmenom

 • all caps on … all caps off. – označené slová celé veľkým písmenom

 • no caps on … no caps off. – označené slová celé malým písmenom

 • no space on … no space off. – zadanie série slov spolu

 • smiley – zadanie symbolu :-)

 • frowny – zadanie symbolu :-(

 • winky – zadanie symbolu ;-)