iPhone obsahuje vstavanú nabíjateľnú lítiumiónovú batériu. Ďalšie informácie o batérii, vrátane tipov na predĺženie jej životnosti, nájdete na webovej stránke www.apple.com/sk/batteries.

VÝSTRAHA: Dôležité bezpečnostné informácie týkajúce sa batérie a nabíjania iPhonu nájdete v časti Informácie o bezpečnosti.

  • Nabíjanie batérie: Pripojte iPhone do elektrickej zásuvky pomocou priloženého kábla a napájacieho USB adaptéra.

iPhone pripojený k napájaciemu adaptéru.

Poznámka: Pripojením iPhonu k napájaniu môžete spustiť zálohovanie na iCloud alebo bezdrôtovú synchronizáciu s iTunes. Viac v časti Zálohovanie iPhonu a Synchronizujte s iTunes.

Batériu môžete nabiť aj pripojením iPhonu k svojmu počítaču, čo vám zároveň umožňuje synchronizovať iPhone s iTunes. Viac v časti Synchronizujte s iTunes. Pokiaľ vaša klávesnica nemá vysokovýkonný port USB 2.0 alebo 3.0, musíte iPhone pripojiť k portu USB 2.0 alebo 3.0 priamo na svojom počítači.

Dôležité: Batéria iPhonu sa môže vybiť, ak je pripojený k počítaču, ktorý je vypnutý, prípadne sa nachádza v režime spánku alebo v úspornom režime.

Kapacitu batérie a stav nabíjania batérie zobrazuje ikona v pravom hornom rohu obrazovky. Ak chcete zobraziť zostávajúcu kapacitu batérie v percentách, prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Štatistiky. Nabíjanie počas synchronizácie alebo používania iPhonu môže trvať dlhšiu dobu.

Ikona batérie so symbolom blesku, ktorý naznačuje, že sa batéria práve nabíja.

Dôležité: Keď je batéria iPhonu veľmi slabá, môže sa zobraziť obrázok takmer vybitej batérie, ktorý signalizuje, že sa iPhone pred akýmkoľvek ďalším použitím potrebuje nabíjať po dobu približne 10 minút.. Ak je iPhone takmer úplne vybitý, jeho displej môže ostať vypnutý po dobu až 2 minút, kým sa na ňom zobrazí obrázok signalizujúci veľmi slabú batériu.

Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov a je možné, že budete musieť batériu po čase vymeniť. Batériu v iPhone nemôže vymieňať užívateľ, ale len pracovník autorizovaného servisu Apple. Navštívte webovú stránku Programu výmeny batérie.