Funkcia Nerušiť vám umožňuje jednoducho stíšiť iPhone, či už počas večere alebo spánku. Zabráni tak hovorom a upozorneniam vydávať zvuky a zapínať obrazovku.

  • Zapnutie funkcie Nerušiť: Otvorte Ovládacie centrum potiahnutím prsta nahor z dolného okraja obrazovky a potom klepnite na ikona Nerušiť. Ak je zapnutá funkcia Nerušiť, zobrazí sa v stavovom riadku ikona ikona Nerušiť.

Poznámka: Budíky budú vydávať zvuky aj ak je zapnutá funkcia Nerušiť. Ak si chcete byť istí, že iPhone nevydá žiadny zvuk, vypnite ho.

  • Nastavenie funkcie Nerušiť: Prejdite do Nastavenia > Nerušiť.

Môžete si naplánovať tiché hodiny, povoliť hovory od obľúbených kontaktov alebo vybraných skupín kontaktov a povoliť zvonenie opakovaných hovorov v núdzových situáciách. Môžete sa tiež rozhodnúť, či funkcia Nerušiť stíši iPhone len ak je zamknutý, alebo aj keď je odomknutý.