Môžete nastaviť obmedzenia pre niektoré aplikácie a zakúpený obsah. Tieto nastavenia napríklad umožňujú rodičom obmedziť zobrazovanie mládeži neprístupného obsahu v playlistoch alebo zabrániť zmenám určitých nastavení. Použite obmedzenia na zabránenie používania vybraných aplikácií, inštaláciu nových aplikácií, prípadne na zabránenie vykonávania zmien v účtoch alebo obmedzenia hlasitosti.

  • Zapnutie obmedzení: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Obmedzenia a potom klepnite na Povoliť obmedzenia. Budete požiadaní o vytvorenie hesla pre obmedzenia. Vytvorenie hesla je pre zapnutie obmedzení nevyhnutné. Môže sa jednať o iné heslo než to, ktoré používate na odomykanie iPhonu.

    Dôležité: Ak zabudnete heslo pre obmedzenia, budete musieť obnoviť softvér svojho iPhonu. Viac v časti Obnova iPhonu zo zálohy.