Ovládacie centrum. Na vrchu sa nachádzajú tlačidlá pre režim lietadlo, wi-fi, Bluetooth, Nerušiť a zámok orientácie na výšku, pod nimi sa postupne nachádza ovládanie jasu obrazovky, informácie pre Práve hrá s ovládaním prehrávania audia, tlačidlá AirDrop a AirPlay a na spodku sú tlačidlá vreckové svietidlo, hodiny, kalkulačka a kamera.

Ovládacie centrum poskytuje rýchly prístup ku kamere, vreckovému svietidlu, funkciám AirDrop (iPhone 5 alebo novší), AirPlay, časovaču, ovládaniu prehrávania zvuku a ďalším užitočným funkciám. Môžete upraviť jas, zamknúť obrazovku v orientácii na výšku, zapnúť alebo vypnúť bezdrôtové služby a zapnúť AirDrop na výmenu fotiek a iných položiek s ostatnými iOS 7 zariadeniami, ktoré podporujú AirDrop. Viac v časti AirDrop, iCloud a ďalšie spôsoby zdieľania.

  • Otvorenie Ovládacieho centra: Potiahnite prst nahor z okraja spodnej časti ľubovoľnej plochy (funguje to aj na zamknutej ploche).

  • Otvorenie aktuálnej aplikácie na prehrávanie zvuku: Klepnite na názov skladby.

  • Zatvorenie Ovládacieho centra: Potiahnite prst nadol, klepnite na vrchnú časť obrazovky alebo stlačte tlačidlo Domov.

  • Vypnutie prístupu k Ovládaciemu centru v aplikáciách alebo na zamknutej ploche: Prejdite do Nastavenia > Ovládacie centrum.