Začnite na ploche
Ak chcete aplikáciu použiť, klepnite na ňu. Stlačením tlačidla Domov sa vrátite na plochu. Ostatné…

Multitasking
iPhone vám umožňuje naraz používať viacero aplikácií. Prezeranie spustených aplikácií: Dvojitým stlačením tlačidla Domov aktivujete…

Rozhliadnite sa
Rolujte v zoznamoch potiahnutím nahor alebo nadol. Rýchlosť rolovania zvýšite švihnutím prsta. Dotykom rolovanie zastavíte.…

Pozrite sa zblízka
Roztiahnutím priblížte fotku, webovú stránku alebo mapu pre podrobnejšie zobrazenie a následne ju zovretím opäť oddiaľte.…

Zmeňte orientáciu obrazovky
Množstvo aplikácií poskytuje iné zobrazenie po otočení iPhonu. Ak chcete zamknúť obrazovku v orientácii na…