iPhone vám umožňuje naraz používať viacero aplikácií.

  • Prezeranie spustených aplikácií: Dvojitým stlačením tlačidla Domov aktivujete zobrazenie multitaskingu. Potiahnutím prsta doľava alebo doprava zobrazte ďalšie aplikácie. Ak chcete prepnúť na inú aplikáciu, klepnite na ňu.

Prehľad spustených aplikácií. Na spodku sa nachádza rad ikon aplikácií a nad každou ikonou je aktuálna obrazovka danej aplikácie.
  • Zatvorenie aplikácie: Ak aplikácia nefunguje správne, môžete vynútiť jej ukončenie. V zobrazení multitaskingu potiahnite aplikáciu smerom nahor. Potom skúste aplikáciu znovu otvoriť.

Ak máte veľa aplikácií, môžete na ich vyhľadávanie a otváranie použiť Spotlight. Vyhľadávacie pole zobrazíte tak, že potiahnete nadol stred plochy. Viac v časti Vyhľadávajte.