Roztiahnutím priblížte fotku, webovú stránku alebo mapu pre podrobnejšie zobrazenie a následne ju zovretím opäť oddiaľte. V aplikácii Fotky môžete zovretím zobraziť zbierku alebo album, v ktorej sa daná fotka nachádza.

Palec a ukazovák sa od seba vzďaľujú a zväčšujú tak obrázok.

Prípadne si zväčšte fotku alebo webovú stránku klepnutím dvakrát a opätovným klepnutím dvakrát ich znovu zmenšite. V aplikácii Mapy klepnite dvakrát pre zväčšenie a pre zmenšenie klepnite jedenkrát dvoma prstami.