Rolujte v zoznamoch potiahnutím nahor alebo nadol. Rýchlosť rolovania zvýšite švihnutím prsta. Dotykom rolovanie zastavíte. Niektoré zoznamy obsahujú register — klepnutím na písmená prejdete na danú časť zoznamu.

Prst ťahajúci zoznam nahor a nadol.

Fotky, mapy alebo webové stránky môžete posúvať nahor a nadol alebo do strán potiahnutím.

Ak chcete rýchlo prejsť na vrch strany, klepnite na stavový riadok vo vrchnej časti obrazovky.