Ak chcete aplikáciu použiť, klepnite na ňu.

Prst klepajúci na aplikáciu.

Stlačením tlačidla Domov sa vrátite na plochu. Ostatné obrazovky môžete zobraziť potiahnutím prsta doľava alebo doprava.

Ťahanie do strany na obrazovke.