Množstvo aplikácií poskytuje iné zobrazenie po otočení iPhonu.

iPhone v polohe na výšku, s aplikáciou Kalendár v dennom zobrazení. Vpravo sa nachádza ďalší obrázok iPhonu v polohe na šírku. Zobrazuje aplikáciu Kalendár v týždennom zobrazení.

Ak chcete zamknúť obrazovku v orientácii na výšku, otvorte Ovládacie centrum potiahnutím prsta nahor z dolnej časti obrazovky a potom klepnite na tlačidlo Zámok orientácie na výšku.

Ikona zámku orientácie na výšku sa zobrazí v stavovom riadku po uzamknutí orientácie obrazovky.