Apple EarPods s ovládačom a mikrofónom (iPhone 5 alebo novšie modely) a Apple slúchadlá s ovládačom a mikrofónom (iPhone 4s a staršie modely) obsahujú mikrofón, tlačidlá hlasitosti a stredné tlačidlo, ktoré vám umožňuje odpovedať na hovory alebo ovládať prehrávanie audia a videa, aj keď je iPhone zamknutý.

Náhlavná sada so stredným tlačidlom na kábli vedúcemu k pravému uchu.
 • Použitie stredného tlačidla na ovládanie hudobného prehrávania:

 • Pozastavenie skladby alebo videa: Stlačte stredné tlačidlo. Opätovným stlačením tlačidla obnovíte prehrávanie.

 • Skok na ďalšiu skladbu: Stlačte stredné tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe.

 • Návrat na predchádzajúcu skladbu: Stlačte stredné tlačidlo trikrát rýchlo po sebe.

 • Rýchle prevíjanie dopredu: Stlačte stredné tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe a podržte ho.

 • Prevíjanie dozadu: Stlačte stredné tlačidlo trikrát rýchlo po sebe a podržte ho.

 • Použitie stredného tlačidla na prijatie alebo vykonanie telefónneho hovoru:

 • Prijatie prichádzajúceho hovoru: Stlačte stredné tlačidlo.

 • Ukončenie prebiehajúceho hovoru: Stlačte stredné tlačidlo.

 • Zamietnutie prichádzajúceho hovoru: Stlačte a podržte stredné tlačidlo približne na 2 sekundy a potom ho pustite. Dve hlboké pípnutia potvrdia odmietnutie hovoru.

 • Prepnutie na prichádzajúci alebo podržaný hovor a podržanie prebiehajúceho hovoru: Stlačte stredné tlačidlo. Opätovným stlačením tlačidla prepnete na pôvodný hovor.

 • Prepnutie na prichádzajúci alebo podržaný hovor a ukončenie prebiehajúceho hovoru: Stlačte a podržte stredné tlačidlo približne na 2 sekundy a potom ho pustite. Dve hlboké pípnutia potvrdia ukončenie prvého hovoru.