Zvuky, ktoré iPhone prehráva pri prijatí hovoru, textovej správy, odkazu, emailu, tweetu, zverejnenia na Facebooku, pripomienky alebo inej udalosti, môžete zmeniť alebo vypnúť.

  • Nastavenie možností zvuku: Prejdite do Nastavenia > Zvuky, kde nájdete možnosti pre zvonenia a zvuky upozornení, nastavenia a vzory vibrovaní a hlasitosť vyzváňania a upozornení.

  • Nastavenie vibrovania: Prejdite do Nastavenia > Zvuky a potom v zozname Zvuky a vibrovania vyberte položku. Vyberte si vzor klepnutím na Vibrovanie alebo si nastavte vlastný vzor.

Ak chcete dočasne stíšiť prichádzajúce hovory, upozornenia a zvukové efekty, pozrite si NerušiťPrepínač Zvoniť/Ticho.