Usporiadajte si aplikácie
Usporiadanie aplikácií: Dotknite sa a podržte ľubovoľnú aplikáciu na ploche až kým sa nezačne chvieť a potom…

Usporiadajte plochu pomocou priečinkov
Vytvorenie priečinka: Počas úpravy rozloženia aplikácií potiahnite aplikáciu na inú aplikáciu. Ak chcete premenovať priečinok,…

Zmeňte pozadie
Nastavenia pozadia vám umožnia nastaviť obrázok alebo fotku ako pozadie pre zamknutú obrazovku alebo pre…

Upravte jas obrazovky
Stlmte jas obrazovky pre predĺženie výdrže batérie alebo použite Automatický jas. Nastavenie jasu obrazovky: Prejdite…