Prst ťahajúci aplikáciu na inú aplikáciu.
  • Vytvorenie priečinka: Počas úpravy rozloženia aplikácií potiahnite aplikáciu na inú aplikáciu. Ak chcete premenovať priečinok, klepnite na jeho názov. Aplikácie môžete pridávať a odstraňovať potiahnutím. Po skončení stlačte tlačidlo Domov.

Priečinok môže obsahovať viacero strán aplikácií.

  • Vymazanie priečinka: Vyberte z priečinka všetky aplikácie a automaticky sa vymaže.