• Usporiadanie aplikácií: Dotknite sa a podržte ľubovoľnú aplikáciu na ploche až kým sa nezačne chvieť a potom ju potiahnite na iné miesto. Potiahnite aplikáciu na okraj obrazovky pre jej presunutie na inú plochu, prípadne ju potiahnite na spodok obrazovky pre pridanie do Docku. Stlačte tlačidlo Domov, čím potvrdíte nové rozloženie aplikácií.

Prst ťahajúci aplikáciu na pravý okraj obrazovky. Vpravo je zobrazená plocha s aplikáciou na novej obrazovke.
  • Vytvorenie novej plochy: Počas upravovania rozloženia aplikácií potiahnite aplikáciu na pravý okraj poslednej plochy. Bodky nad Dockom zobrazujú počet vašich plôch a aktuálnu plochu.

Keď je váš iPhone pripojený k počítaču, môžete plochu prispôsobiť aj v aplikácii iTunes. V iTunes vyberte iPhone a kliknite na Aplikácie.

  • Návrat na pôvodné rozloženie: Ak chcete obnoviť pôvodné aplikácie na ploche a ich rozloženie, prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Resetovať a potom klepnite na Resetovať rozloženie plochy. Priečinky sa odstránia a obnoví sa pôvodné pozadie.