Nastavenia pozadia vám umožnia nastaviť obrázok alebo fotku ako pozadie pre zamknutú obrazovku alebo pre plochu. Môžete si vybrať z dynamických a statických obrázkov.

Obrázok zamknutej obrazovky a plochy s aktuálnym pozadím.
  • Zmena pozadia: Prejdite na Nastavenia > Pozadia a jas > Vybrať nové pozadie.

  • Zapnutie funkcie Perspektívne zväčšovanie: Pri výbere obrázka na nové pozadie klepnite na tlačidlo Perspektívne zväčšovanie. V prípade už vybratého pozadia prejdite do nastavenia Pozadia a jas a klepnite na obrázok zamknutej plochy alebo plochy, aby sa zobrazilo tlačidlo Perspektívne zväčšovanie. Nastavenie Perspektívne zväčšovanie udáva, či sa bude vybraté pozadie zväčšovať automaticky.

Poznámka: Tlačidlo Perspektívne zväčšovanie sa nezobrazí, ak je zapnutá funkcia Obmedziť pohyb (v nastaveniach Prístupnosť). Viac v časti Obmedzenie pohybu na obrazovke.