Nastavenia Súkromia vám umožňujú kontrolovať prístup aplikácií a systémových služieb k lokalizačným službám, kontaktom, kalendárom, pripomienkam a fotkám.

Lokalizačné služby umožňujú aplikáciám ako Pripomienky, Mapy a Kamera, ktoré sú založené na určovaní polohy, získavať a používať dáta určujúce vašu polohu. Vaša približná poloha je stanovená pomocou dostupných informácií z mobilnej dátovej siete, miestnych Wi-Fi sietí (v prípade, že máte zapnuté Wi-Fi) a GPS (nemusí byť dostupné vo všetkých oblastiach). Dáta získavané spoločnosťou Apple nie sú vo formáte, ktorý by umožňoval identifikovať vašu osobu. Ak aplikácia používa lokalizačné služby, v stavovom riadku sa zobrazí ikona lokalizačných služieb.

 • Zapnutie alebo vypnutie lokalizačných služieb: Prejdite do Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby. Môžete ich zapnúť alebo vypnúť pre niektoré alebo pre všetky aplikácie a služby. Ak vypnete lokalizačné služby, budete vyzvaný k ich opätovnému zapnutiu v prípade, že sa ich nejaká aplikácia alebo služba pokúsi použiť.

 • Vypnutie lokalizačných služieb pre systémové služby: Lokalizačné služby využíva niekoľko systémových služieb. Napríklad kalibrácia kompasu alebo iAds založené na polohe. Ak chcete zobraziť ich stav, zapnite ich alebo vypnite, prípadne zapnite zobrazovanie ikony ikona lokalizačných služieb v lište. Táto ikona indikuje používanie lokalizačných služieb. Prejdite do Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby > Systémové služby.

 • Vypnutie prístupu k súkromným informáciám: Prejdite do Nastavenia > Súkromie. Zobrazí sa zoznam aplikácií a funkcií, ktoré požiadali o prístup k nasledovným informáciám:

 • Kontakty

 • Kalendár

 • Pripomienky

 • Fotky

 • Zdieľanie Bluetooth

 • Mikrofón

 • Twitter

 • Facebook

Môžete vypnúť prístup každej z aplikácií ku každej jednej kategórii. Ak chcete zistiť, ako aplikácie tretích strán používajú vyžadované dáta, pozorne si prečítajte ich zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov.