Upozornenia
vás informujú o dôležitých udalostiach. Môžu sa na krátky čas zobraziť vo vrchnej časti obrazovky,…

Centrum hlásení
V Centre hlásení sú na jednom mieste zhromaždené všetky vaše hlásenia, takže si ich môžete prezrieť,…