Upozornenia vás informujú o dôležitých udalostiach. Môžu sa na krátky čas zobraziť vo vrchnej časti obrazovky, prípadne sa zobraziť v strede obrazovky, kde ostanú, až kým na ne nezareagujete.

Niektoré aplikácie môžu mať na svojej ikone plochy odznak oznamujúci počet nových položiek, ako napríklad počet nových emailových správ. Ak sa vyskytne nejaký problém — napríklad ak nie je možné odoslať správu — zobrazí sa na odznaku výkričník odznak upozornenia. Odznak s číslom na priečinku indikuje celkový počet hlásení pre všetky aplikácie vo vnútri.

Priečinok s očíslovaným odznakom v pravom hornom rohu.

Upozornenia sa môžu zobrazovať aj na zamknutej obrazovke.

  • Odpovedanie na upozornenie keď je iPhone zamknutý: Potiahnite upozornenie zľava doprava.

  • Stíšenie upozornení: Prejdite do Nastavenia > Nerušiť.

  • Nastavenie zvukov a vibrovaní: Prejdite do Nastavenia > Zvuky.