Množstvo aplikácií obsahuje vyhľadávacie pole, pomocou ktorého môžete vyhľadať informácie danej aplikácie. Pomocou Spotlight vyhľadávania môžete naraz prehľadávať všetky aplikácie.

  • Prehľadanie iPhonu: Zobrazte vyhľadávacie pole potiahnutím stredu ľubovoľnej plochy nadol. Výsledky sa zobrazujú počas písania. Ak chcete skryť klávesnicu a zobraziť viac výsledkov, klepnite na Vyhľadať. Klepnite na položku v zozname výsledkov vyhľadávania pre jej otvorenie.

Spotlight vyhľadávanie môžete používať aj na vyhľadávanie a otváranie aplikácií.

Plocha ťahaná nadol odhaľuje vyhľadávacie pole.
  • Výber prehľadávaného obsahu a aplikácií: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Spotlight vyhľadávanie. Môžete upraviť aj poradie vyhľadávania.