Zadávanie textu
Stlmte jas obrazovky pre predĺženie výdrže batérie alebo použite Automatický jas. Nastavenie jasu obrazovky: Prejdite…

Upravovanie textu
Úprava textu: Podržte prst na texte a zobrazí sa vám lupa, pomocou ktorej nasmerujte kurzor na…

Ukladanie klávesových skratiek
Skratka vám umožňuje zadať slovo alebo frázu tak, že zadáte len niekoľko písmen. Napríklad zadaním…

Používanie bezdrôtovej Apple klávesnice
Klepnite na textové pole pre zobrazenie dotykovej klávesnice a potom klepaním na písmená zadajte text.…

Pridávanie alebo zmena klávesníc
Môžete zapínať a vypínať rôzne funkcie písania, ako je napríklad kontrola pravopisu, pridávať klávesnice pre…