Môžete zapínať a vypínať rôzne funkcie písania, ako je napríklad kontrola pravopisu, pridávať klávesnice pre písanie v iných jazykoch a meniť rozloženie dotykovej klávesnice alebo bezdrôtovej Apple klávesnice.

  • Nastavenie funkcií písania: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica.

  • Pridanie klávesnice pre iný jazyk: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica > Klávesnice > Pridať novú klávesnicu.

  • Prepínanie klávesníc: Ak ste v časti Nastavenia > Všeobecné > Medzinárodné > Klávesnice nastavili klávesnice pre ďalšie jazyky, môžete medzi nimi prepínať stlačením kombinácie kláves Command-Medzerník.

Viac informácií o medzinárodných klávesniciach nájdete v časti Používajte medzinárodné klávesnice.

  • Zmena rozloženia klávesnice: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica > Klávesnice a vyberte požadované rozloženie.