Skratka vám umožňuje zadať slovo alebo frázu tak, že zadáte len niekoľko písmen. Napríklad zadaním „snc“ môžete napísať text „Som na ceste!“. Táto skratka je pre vás automaticky nastavená. Ďalšie skratky môžete pridať v Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica.

Správa so zadanými písmenami SNC, nad ktorými je bublina s textom Som na ceste!
  • Vytvorenie skratky: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica a potom klepnite na Pridať novú skratku.

  • Používate nejaké slovo alebo frázu a nechcete, aby boli opravované? Vytvorte skratku, no pole Skratka ponechajte prázdne.

  • Použitie iCloudu na aktualizáciu osobného slovníka na ostatných zariadeniach: Prejdite do Nastavenia > iCloud a zapnite možnosť Dokumenty a dáta.