• Úprava textu: Podržte prst na texte a zobrazí sa vám lupa, pomocou ktorej nasmerujte kurzor na požadované miesto.

Prst, ktorý sa dotýka obrazovky kvôli zobrazeniu lupy a kurzora.
  • Označenie textu: Klepnite na kurzor pre zobrazenie možností označovania. Prípadne označte slovo klepnutím dvakrát. Potiahnite krajné body pre označenie väčšej alebo menšej časti textu. V dokumentoch určených len na čítanie, ako sú webové stránky, označíte slovo klepnutím a podržaním.

Vzorová emailová správa, časť textu v správe je označená. Nad výberom sa nachádzajú tlačidlá Vystrihnúť, Kopírovať, Vložiť, tučné/kurzíva/podčiarknuť a šípka doprava. Označený text je zvýraznený a na jeho oboch koncoch sú krajné body.

Označený text môžete vystrihnúť, kopírovať alebo ho môžete nahradiť vkladaným textom. V niektorých aplikáciách môžete použiť tučný text, kurzívu alebo podčiarknutie (klepnite na B/I/U), získať definíciu slova, prípadne zobraziť návrh iPhonu. Pre zobrazenie všetkých možností klepnite na tlačidlo prehrať.

  • Odvolanie poslednej úpravy: Potraste iPhonom a následne klepnite na Odvolať.