Stlmte jas obrazovky pre predĺženie výdrže batérie alebo použite Automatický jas.

Posuvník jasu a nastavenie Automatický jas.
  • Nastavenie jasu obrazovky: Prejdite do Nastavenia > Pozadia a jas a potiahnite posuvník. Ak je zapnutá funkcia Automatický jas, iPhone sám nastavuje jas obrazovky podľa aktuálneho osvetlenia, hodnotu ktorého získava pomocou vstavaného svetelného senzora. Jas môžete upraviť aj v Ovládacom centre.