Zdieľanie internetu môžete použiť na zdieľanie internetového pripojenia svojho iPhonu. Počítače môžu zdieľať vaše internetové pripojenie použitím Wi-Fi, Bluetooth alebo USB kábla. Iné iOS zariadenia môžu zdieľať vaše pripojenie použitím Wi-Fi. Zdieľanie internetu funguje len v prípade, že je iPhone pripojený na internet prostredníctvom mobilnej dátovej siete.

Poznámka: Táto funkcia nemusí byť podporovaná všetkými operátormi. Služba môže byť spoplatnená. Pre viac informácií kontaktujte svojho operátora.

  • Zdieľanie internetového pripojenia: Prejdite do Nastavenia > Mobilné a klepnite na Nastaviť zdieľanie internetu (ak sa táto možnosť zobrazí) pre nastavenie tejto služby u svojho operátora.

Po zapnutí zdieľania internetu sa môžu nasledovnými spôsobmi pripájať ďalšie zariadenia:

  • Wi-Fi:  Na zariadení vyberte v zozname dostupných Wi-Fi sietí svoj iPhone.

  • USB:  Pripojte iPhone k svojmu počítaču pomocou priloženého kábla. V nastaveniach siete svojho počítača vyberte iPhone a upravte nastavenia siete.

  • Bluetooth:  Na iPhone prejdite do Nastavenia > Bluetooth a zapnite Bluetooth. Informácie o spárovaní a prepojení iPhonu s vaším počítačom nájdete v dokumentácii dodanej s počítačom.

Poznámka: Ak je zariadenie pripojené, zobrazí sa v hornej časti obrazovky iPhonu modrý pás. V stavovom riadku iOS zariadení, ktoré využívajú zdieľanie internetu, sa zobrazí ikona zdieľania internetu .

  • Zmena hesla Wi-Fi pre iPhone: Prejdite do Nastavenia > Zdieľanie internetu > Heslo Wi-Fi a potom zadajte heslo s dĺžkou minimálne 8 znakov.

  • Monitorovanie využívania mobilnej dátovej siete: Prejdite do Nastavenia > Mobilné. Viac v časti Mobilné nastavenia.