V Centre hlásení sú na jednom mieste zhromaždené všetky vaše hlásenia, takže si ich môžete prezrieť, keď na ne máte čas. Prezrite si všetky hlásenia alebo len zmeškané hlásenia. Prípadne klepnite na tab Dnes pre zobrazenie súhrnu dnešných udalostí, napríklad predpovede počasia, dopravnej situácie na ceste do práce (iPhone 4s alebo novší), schôdzok, narodenín, cien na burze alebo dokonca rýchleho zhrnutia pre nasledujúci deň.

  • Otvorenie Centra hlásení: Potiahnite prst z horného okraja obrazovky nadol.

Zobrazenie dnešného dňa v Centre hlásení s dátumom, aktuálnou predpoveďou počasia a udalosťami dňa.
  • Nastavenie možností hlásení: Prejdite do Nastavenia > Centrum hlásení. Klepnite na aplikáciu pre zobrazenie jej možností hlásení. Klepnutím na Upraviť môžete upraviť poradie hlásení aplikácií. Dotknite položku ikona grabbera a presuňte ju na nové umiestnenie.

Poznámka: Ak chcete v tabe Dnes zobraziť dopravnú situáciu na ceste do práce (iPhone 4s alebo novší), skontrolujte, či je zapnutá možnosť Často navštevované miesta v Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby > Systémové služby > Často navštevované miesta.

  • Získanie vládnych výstrah: V niektorých oblastiach môžete zapnúť výstrahy v zozname Vládne výstrahy. Prejdite do Nastavenia > Centrum hlásení.

Napríklad v USA môžete na iPhone 4s alebo novších modeloch prijímať prezidentské výstrahy, prípadne zapínať a vypínať AMBER upozornenia a Emergency upozornenia (v predvolenom nastavení sú zapnuté). V Japonsku môže iPhone prijímať núdzové upozornenia na zemetrasenia, ktoré rozosiela Japonská meteorologická agentúra. Tieto výstrahy sa líšia v závislosti od modelu iPhonu a vášho operátora a nemusia fungovať vo všetkých podmienkach.

  • Zatvorenie Centra hlásení: Potiahnite prstom nahor alebo stlačte tlačidlo Domov.