Koledar v dnevnem pogledu. Tapnite gumb Calenders, da spremenite račune koledarjev. Tapnite nabiralnik, da vidite povabila.
  • Poiščite dogodke. Tapnite gumb za iskanje, nato v iskalno polje vnesite besedilo. Poteka iskanje naslovov, lokacij in opomb za trenutno prikazane koledarje.

  • Oglejte si tedenski koledar. Zasukajte iPhone v stran.

  • Spremenite pogled. Tapnite leto, mesec ali dan, če želite povečati ali pomanjšati koledar.

  • Oglejte si seznam dogodkov. Če si želite v mesečnem pogledu ogledati dogodke v posameznem dnevu, tapnite gumb za seznam. Če si želite v dnevnem pogledu ogledati seznam dogodkov, tapnite gumb za seznam.

  • Spremenite barvo koledarja. Tapnite »Calendars«, nato pa tapnite gumb za več informacij zraven koledarja in izberite barvo s seznama. Barvo za nekatere račune koledarja, kot je Google, nastavi strežnik.

  • Prilagodite dogodek. Dotaknite se dogodka in ga držite, nato ga povlecite na nov čas ali prilagodite točki prijema.