V Settings > Mail, Contacts, Calendars je več nastavitev, ki vplivajo na aplikacijo Calendar in račune koledarjev. Te so:

  • sinhronizacija preteklih dogodkov (prihodnji dogodki se vedno sinhronizirajo)

  • zvočni ton opozorila za nova povabila na sestanek

  • privzeti koledar za nove dogodke

  • privzeti čas za opozorila

  • podpora za časovne pasove za prikaz datumov in časa v drugem časovnem pasu

  • dan, s katerim se začne teden