Če pritisnete gumb Home, se prikaže domači zaslon s priročnimi bližnjicami.

  • Oglejte si odprte aplikacije. Dvokliknite gumb Home. Glejte razdelek Domači zaslon.

  • Uporabite aplikacijo Siri (iPhone 4s ali novejši) ali glasovno upravljanje. Pritisnite in držite gumb Home. Glejte razdelka Glasovno upravljanje in Zahtevajte.

Senzor gumba Home mobilnika iPhone 5s lahko prebere vaš prstni odtis, tako da vam ni treba uporabiti običajnega gesla ali gesla Apple ID. Glejte razdelek Senzor Touch ID.

Poleg tega lahko z gumbom Home vklopite ali izklopite pripomočke za osebe s posebnimi potrebami. Glejte razdelek Accessibility Shortcut.