Ikone v vrstici stanja na vrhu zaslona ponujajo informacije o mobilniku iPhone:

Ikona stanja

Pomen

ikona stanja za moč signala mobilnika (pet pik)

Mobilni signal

Ste v dosegu mobilnega omrežja ter lahko kličete in sprejemate klice. Če ni signala, se prikaže »No Service«.

ikona stanja za letalski način

Letalski način

Letalski način je vklopljen – ne morete klicati in druge brezžične funkcije so morda onemogočene. Glejte razdelek Potovanje z mobilnikom iPhone.

ikona stanja LTE

LTE

Operaterjevo omrežje LTE je na voljo in iPhone se lahko prek tega omrežja poveže z internetom. (Modeli iPhone 5 ali novejši. Ni na voljo na vseh območjih.) Glejte razdelek Mobilne nastavitve.

ikona stanja 4G

UMTS

Operaterjevo omrežje 4G UMTS (GSM) ali LTE (odvisno od operaterja) je na voljo in iPhone se lahko prek tega omrežja poveže z internetom. (Modeli iPhone 4s ali novejši. Ni na voljo na vseh območjih.) Glejte razdelek Mobilne nastavitve.

ikona stanja 3G

UMTS/EV-DO

Operaterjevo omrežje 3G UMTS (GSM) ali EV-DO (CDMA) je na voljo in iPhone se lahko prek tega omrežja poveže z internetom. Glejte razdelek Mobilne nastavitve.

ikona stanja EDGE ("E")

EDGE

Operaterjevo omrežje EDGE (GSM) je na voljo in iPhone se lahko prek tega omrežja poveže z internetom. Glejte razdelek Mobilne nastavitve.

ikona stanja GPRS

GPRS/1xRTT

Operaterjevo omrežje GPRS (GSM) ali 1xRTT (CDMA) je na voljo in iPhone se lahko prek tega omrežja poveže z internetom. Glejte razdelek Mobilne nastavitve.

ikona stanja Wi-Fi

Wi-Fi

iPhone je povezan z internetom prek omrežja Wi-Fi. Glejte razdelek Povezava z omrežjem Wi-Fi.

ikona stanja »Do not Disturb«

Do Not Disturb

Funkcija »Do Not Disturb« je vklopljena. Glejte razdelek Do Not Disturb.

ikona stanja za osebno dostopno točko

Osebna dostopna točka

iPhone omogoča osebno dostopno točko za drugo napravo. Glejte razdelek Osebna dostopna točka.

ikona stanja za sinhronizacijo

Sinhronizacija

iPhone se sinhronizira z aplikacijo iTunes.

ikona stanja za dejavnost omrežja

Dejavnost omrežja

Prikazuje dejavnost v omrežju. Nekatere aplikacije drugih proizvajalcev lahko s to ikono prikazujejo aktiven proces.

Ikona stanja za posredovanje klica

Preusmeritev klica

Nastavljena je preusmeritev klica. Glejte razdelek Preusmeritev klica, čakanje klica in ID klicatelja.

ikona stanja VPN

VPN

Z omrežjem ste povezani prek povezave VPN. Glejte razdelek Omrežni dostop.

ikona stanja TTY

TTY

iPhone je nastavljen na delovanje z napravo TTY. Glejte razdelek Podpora TTY.

ikona stanja za zaklepanje pokončne orientacije

Ključavnica pokončne orientacije

Zaslon mobilnika iPhone je zaklenjen v pokončni orientaciji. Glejte razdelek Sprememba orientacije zaslona.

ikona stanja za budilko

Budilka

Budilka je nastavljena. Glejte razdelek Budilke in časovniki.

ikona stanja za lokacijske storitve

Lokacijske storitve

Element uporablja lokacijske storitve. Glejte razdelek Zasebnost.

ikona stanja Bluetooth

Bluetooth®

Modra ali bela ikona:  Bluetooth je vklopljen in seznanjen z napravo.

Siva ikona:  Bluetooth je vklopljen. Če je mobilnik iPhone seznanjen z napravo, je ta morda zunaj dosega ali izklopljena.

Ni ikone:  Bluetooth je izklopljen.

Glejte razdelek Naprave Bluetooth.

ikona stanja za baterijo Bluetooth

Baterija Bluetooth

Prikazuje stanje baterije seznanjene naprave Bluetooth.

ikona stanja za baterijo

Baterija

Prikazuje stanje baterije ali polnjenja mobilnika iPhone. Glejte razdelek Polnjenje in spremljanje stanja baterije.