seznam osnutkov sporočil
  • Shranite sporočilo, vendar ga ne pošljite. Če pišete sporočilo in ga želite dokončati pozneje, tapnite »Cancel« in nato »Save Draft«.

  • Dokončajte shranjen osnutek. Dotaknite se gumba »Compose« in ga zadržite. Izberite osnutek s seznama, ga dokončajte in pošljite ali ga znova shranite kot osnutek.

  • Prikažite osnutke sporočil iz vseh svojih računov. Med pregledovanjem seznama »Mailboxes« tapnite »Edit«, nato »Add Mailbox« in vklopite nabiralnik »All Drafts«.

  • Izbrišite osnutek. Na seznamu »Drafts« podrgnite levo prek osnutka in tapnite »Delete«.