• Natisnite sporočilo. Tapnite gumb za odgovor in nato »Print«.

  • Natisnite prilogo ali sliko. Tapnite, da jo prikažete, nato tapnite gumb za odgovor in izberite »Print«.

Glejte razdelek AirPrint.