Iskanje lokacij
OPOZORILO: Za pomembne informacije o varni navigaciji in preprečevanju odvračanja pozornosti med vožnjo glejte Pomembne…

Več informacij
Pridobite informacije o lokaciji. Tapnite žebljiček, da se prikaže trak z informacijami, nato tapnite .…

Prikaz navodil za pot
Prikažite navodila za vožnjo. Tapnite , tapnite , vnesite začetno in končno lokacijo ter nato…

3D in Flyover
V mobilniku iPhone 4s ali novejšem lahko prikažete tridimenzionalne poglede in celo preletite številna mesta…

Nastavitve zemljevidov
Pojdite v Settings > Map. Nastavitve vključujejo: glasnost navigacije (iPhone 4s ali novejši), razdalje v…