Pojdite v Settings > Messages in nastavite možnosti za sporočila, vključno z naslednjimi možnostmi:

  • vklop ali izklop storitve iMessage,

  • obveščanje pošiljateljev, ko preberete njihova sporočila

  • določanje Apple ID-ja ali e-poštnega naslova za uporabo z aplikacijo Messages,

  • možnosti sporočil SMS in MMS,

  • vklop ali izklop skupinskega sporočanja,

  • prikaz polja »Subject«,

  • prikaz števila znakov,

  • blokiranje neželenih sporočil.

  • Nastavite zvok opozorila za dohodna besedilna sporočila. Glejte razdelek Zvoki in utišanje.