• Prebrskajte glasbo po seznamu za predvajanje, izvajalcu ali drugi kategoriji. Za druge možnosti brskanja tapnite »More«. Tapnite pesem, da jo predvajate.

Zvočne vsebine lahko poslušate prek vgrajenega zvočnika, slušalk, priključenih s priključkom za slušalke, ali brezžičnih slušalk, seznanjenih z mobilnikom iPhone, prek povezave Bluetooth. Če so priključene ali seznanjene slušalke, iz zvočnika ni slišati zvoka.

Seznam albumov. Gumba »More« in »Now Playing« sta v zgornjih kotih. Tapnite album, če ga želite poslušati. Tapnite gumb »More«, če želite videti dodatne možnosti brskanja.
  • Imate dovolj možnosti »More«? Če želite prerazporediti gumbe, tapnite »More« in »Edit«, nato povlecite gumb na tistega, ki ga želite zamenjati.

Na zaslonu »Now Playing« so kontrolniki za predvajanje in prikaz tega, kar se predvaja.

Zaslon »Now Playing« Gumb »Back« je v zgornjem levem kotu; gumb »Track List« je v zgornjem desnem. Pod naslovnico albuma je vrstica predvajanja z drsnikom. Pod njo se prikažeta ime pesmi in albuma. Kontrolniki za predvajanje so na dnu. Na dnu so gumbi »Repeat«, »Create« in »Shuffle«. Tapnite gumb »Create«, če želite ustvariti »Genius Playlist« ali postajo »iTunes Radio«.
  • Prikažite besedilo. Če ste pesmi dodali besedilo, tapnite naslovnico albuma, da ga boste videli. Če želite dodati besedilo, poiščite okno »Info« posamezne pesmi v računalniku in sinhronizirajte pesem v mobilnik iPhone. (Storitev iTunes Match ne podpira besedil.)

  • Preskočite na poljubno točko v pesmi. Povlecite drsnik v vrstici predvajanja. S prstom podrgnite navzdol po zaslonu, da upočasnite hitrost predvajanja.

  • Izberite naključno predvajanje. Na zaslonu »Now Playing« tapnite »Naključno«, da se pesmi predvajajo v naključnem vrstnem redu.

  • Oglejte si vse posnetke na albumu, ki vsebuje trenutno pesem. Tapnite gumb za seznam posnetkov. Če želite predvajati posnetek, ga tapnite.

Del zaslona s seznamom posnetkov, ki prikazuje posnetke za trenutno naslovnico albuma. Tapnite gumb »Rating«, če želite podati oceno pesmi za ustvarjanje pametnih seznamov predvajanja v aplikaciji iTunes. Za vrnitev na zaslon »Now Playing« tapnite »Done«.
  • Iščite glasbo. Med brskanjem tapnite vrstico stanja, da se prikaže iskalno polje na vrhu zaslona, nato vnesite iskalno besedilo. Zvočno vsebino lahko iščete tudi z domačega zaslona. Glejte razdelek Iskanje.

  • Podajte oceno pesmi za sezname predvajanja v aplikaciji iTunes. Tapnite zaslon, da se prikažejo ocenjevalne pike, nato tapnite piko, da dodelite število zvezdic.

  • Dostopajte do zvočnih kontrolnikov z zaklenjenega zaslona ali med uporabo drugo aplikacije. Podrgnite navzgor od spodnjega roba zaslona, da se odpre Control Center. Glejte razdelek Control Center.

Kontrolniki za predvajanje zvočnih posnetkov »Control Center«. Vrstica predvajanja z drsnikom na vrhu ter naslov in album pesmi, ki se trenutno predvaja, se pojavijo nad kontrolniki za predvajanje. Na dnu se pojavi kontrolnik zvoka.
  • Predvajajte glasbo z zvočniki AirPlay ali Apple TV. Podrgnite navzgor od spodnjega roba zaslona, da se odpre Control Center, in tapnite gumb AirPlay. Glejte razdelek AirPlay.