• Ustvarite sezname za predvajanje in organizirajte glasbo. Prikažite sezname za predvajanje, tapnite »New Playlist« blizu vrha seznama in nato vnesite naslov. Tapnite gumb za dodajanje, če želite dodati pesmi ali videoposnetke.

Zaslon seznamov predvajanja. Gumb »Store« v zgornjem levem kotu in gumb »Now Playing« v zgornjem desnem. »Genius Playlist« in nato »New Playlist« se prikažeta na vrhu seznama.
  • Uredite seznam za predvajanje. Izberite seznam za predvajanje in tapnite »Edit«.

  • Dodajanje več pesmi:  tapnite gumb za dodajanje.

  • Brisanje pesmi:  tapnite gumb za brisanje in nato »Remove«. Če pesem izbrišete s seznama za predvajanje, ne bo izbrisana iz mobilnika iPhone.

  • Sprememba vrstnega reda pesmi:  povlecite gumb za preureditev.

Novi in spremenjeni seznami predvajanja se kopirajo na seznam za predvajanje v knjižnici iTunes, ko naslednjič sinhronizirate iPhone z računalnikom ali ga sinhronizirate prek storitve iCloud, če ste naročeni na storitev iTunes Match.

  • Počistite ali izbrišite seznam predvajanja, ki ste ga ustvarili v mobilniku iPhone. Izberite seznam predvajanja in tapnite »Clear« ali »Delete«.

  • Izbrišite pesem iz mobilnika iPhone. Tapnite »Songs«, podrgnite pesem in tapnite »Delete«. Pesem je izbrisana iz mobilnika iPhone, vendar ne iz knjižnice iTunes v računalniku Mac, PC-ju ali storitvi iCloud.