Z aplikacijo Siri (iPhone 4s ali novejši) ali glasovnim upravljanjem lahko upravljate predvajanje glasbe. Glejte razdelek Zahtevajte in Glasovno upravljanje.

  • Uporabite aplikacijo Siri ali glasovno upravljanje. Pritisnite in držite gumb Home.

  • Predvajanje ali začasna prekinitev glasbe:  recite »play« ali »play music«. Za začasno prekinitev recite »pause«, »pause music« ali »stop«. Za naslednjo ali prejšnjo pesem recite »next song« ali »previous song«.

  • Predvajanje albuma, izvajalca ali seznama za predvajanje:  recite »play« ter nato »album«, »artist« ali »playlist« in ime.

  • Predvajanje trenutnega seznama za predvajanje v naključnem vrstnem redu:  recite »shuffle«.

  • Dodatne informaciji o pesmi, ki se predvaja:  recite »what’s playing«, »who sings this song« ali »who is this song by«.

  • Uporaba funkcije Genius za predvajanje podobnih pesmi:  recite »Genius« ali »play more songs like this«.