Kličite in upravljajte predvajanje glasbe s svojim glasom. (V mobilniku iPhone 4s ali novejši različici lahko za glasovno upravljanje mobilnika iPhone uporabite tudi aplikacijo Siri. Glejte razdelek Zahtevajte.)

Opomba: Glasovno upravljanje in nastavitve glasovnega upravljanja niso na voljo, ko je aplikacija Siri vklopljena.

Zaslon »Voice Control« s primeri ukazov, ki jih lahko uporabite. Na dnu zaslona se prikaže valovita oblika.
  • Uporabite glasovno upravljanje. Izklopite funkcijo Siri v Settings > General > Siri, nato pritisnite in zadržite gumb »Home«, dokler se ne prikaže zaslon »Voice Control« in slišite pisk ali pa pritisnite in zadržite glavni gumb na slušalkah. Glejte razdelek Uporaba slušalk Apple.

Za najboljše rezultate:

  • Govorite razločno in naravno.

  • Izgovarjajte samo ukaze, imena in številke glasovnega upravljanja. Med ukazi naredite kratek premor.

  • Uporabljajte celotna imena.

  • Spremenite jezik za glasovno upravljanje. Privzeto je, da glasovne ukaze za glasovno upravljanje govorite v jeziku, ki je nastavljen za iPhone (v Settings > General > International > Language). Če želite uporabljati glasovno upravljanje v drugem jeziku ali narečju, pojdite v Settings > General > International > Voice Control.

Glasovno upravljanje je v aplikaciji Music vedno vklopljeno, vendar je onemogočeno, ko je iPhone zaklenjen. Pojdite v Settings > Touch ID & Passcode (iPhone 5s) ali Settings > Passcode (drugi modeli) in izklopite glasovno klicanje.

Za posebne ukaze glejte razdelka Vzpostavljanje klica in Siri in glasovno upravljanje. Več informacij o uporabi glasovnega upravljanja, vključno z informacijami o uporabi glasovnega upravljanja v različnih jezikih, najdete na support.apple.com/kb/HT3597.