Opozorila
vas obvestijo o pomembnih dogodkih. Lahko se prikažejo za kratek čas na vrhu zaslona ali…

Notification Center
Aplikacija zbere vaša obvestila na enem mestu, da si jih lahko ogledate, kadar koli želite.…