Aplikacija Notification Center zbere vaša obvestila na enem mestu, da si jih lahko ogledate, kadar koli želite. Preglejte vsa opozorila ali le tista, ki ste jih spregledali. Lahko tudi tapnete zavihek »Today«, ki prikaže povzetek dnevnih dogodkov, npr. vremensko napoved, prometne razmere (iPhone 4s ali novejši), sestanke, rojstne dneve, borzne kotacije in celo hiter povzetek dogodkov naslednjega dne.

  • Odprite aplikacijo Notification Center. Podrgnite navzdol od zgornjega roba zaslona.

Pogled aplikacije Notification Center za današnji dan, ki prikazuje datum, trenutno vremensko napoved in dnevne dogodke.
  • Nastavite možnosti za obvestila. Pojdite v Settings > Notification Center. Tapnite aplikacijo, za katero želite nastaviti možnosti za obvestila. Lahko tudi tapnete »Edit« in spremenite vrstni red prikaza obvestil aplikacij. Dotaknite se možnosti Ikona Grabber in jo povlecite na nov položaj.

Opomba: Če želite vključiti prometne razmere (iPhone 4s ali novejši) na zavihku »Today«, mora biti v Settings > Privacy > Location Services > System Services > Frequent Locations vklopljena možnost »Frequent Locations«.

  • Omogočite vladna opozorila. V nekaterih območjih lahko vklopite opozorila na seznamu »Government Alerts«. Pojdite v Settings > Notification Center.

V Združenih državah Amerike lahko v mobilnike iPhone 4s ali novejše na primer sprejemate predsedniška opozorila in vklopite ali izklopite opozorila AMBER ter opozorila za nevarnost (ki vključujejo opozorila za resne in ekstremne nevarnosti) (privzeto so vklopljena). Na Japonskem lahko mobilnik iPhone prejema opozorila glede nevarnosti potresa od japonske meteorološke agencije. Vladna opozorila so odvisna od operaterja in modela mobilnika iPhone ter v nekaterih pogojih morda ne delujejo.

  • Zaprite aplikacijo Notification Center. Podrgnite navzgor ali pritisnite gumb Home.