Opozorila vas obvestijo o pomembnih dogodkih. Lahko se prikažejo za kratek čas na vrhu zaslona ali ostanejo v sredini zaslona, dokler jih ne potrdite.

Nekatere aplikacije imajo na ikoni domačega zaslona oznako, ki vam pove, koliko novih elementov vas čaka: na primer število novih e-poštnih sporočil. Če obstaja težava – na primer, da sporočila ni bilo mogoče poslati – se na oznaki prikaže klicaj Oznaka za opozorilo. Oštevilčena oznaka na mapi označuje skupno število obvestil za vse vključene aplikacije.

Mapa z oštevilčeno oznako v zgornjem desnem kotu.

Opozorila so lahko prikazana na zaklenjenem zaslonu.

  • Odzovite se na opozorilo, ko je iPhone zaklenjen. Podrgnite opozorilo od leve proti desni.

  • Utišajte opozorila. Pojdite v Settings > Do Not Disturb.

  • Nastavite zvoke in vibriranje. Pojdite v Settings > Sounds.