Razporejanje aplikacij
Razporedite aplikacije. Dotaknite se aplikacije na domačem zaslonu in jo držite, da se začne tresti,…

Razvrščanje z mapami
Ustvarite mapo. Med razporejanjem aplikacij povlecite eno aplikacijo na drugo. Tapnite ime mape in jo…

Spreminjanje ozadja
Nastavitve ozadja omogočajo nastavitev slike ali fotografije za ozadje zaklenjenega zaslona ali domačega zaslona. Izbirate…

Prilagoditev osvetlitve
Zatemnite zaslon, da podaljšate čas delovanja baterije, ali uporabite možnost »Auto-Brightness«. Prilagodite osvetlitev zaslona. Pojdite…