Nastavitve ozadja omogočajo nastavitev slike ali fotografije za ozadje zaklenjenega zaslona ali domačega zaslona. Izbirate lahko med dinamičnimi in statičnimi slikami.

Slika zaklenjenega zaslona in zaslona »Home«, ki prikazuje trenutno ozadje.
  • Spremenite ozadje. Pojdite v Settings > Wallpapers & Brightness > Choose a New Wallpaper.

  • Vklopite ali izklopite funkcijo »Perspective Zoom«. Pri izbiri slike za novo ozadje tapnite gumb »Perspective Zoom«. Če imate ozadje že nastavljeno, odprite nastavitev »Wallpapers & Brightness« in tapnite sliko zaklenjenega ali domačega zaslona, da se prikaže gumb »Perspective Zoom«. Funkcija »Perspective Zoom« določa, ali se izbrano ozadje samodejno poveča.

Opomba: Če je vklopljena funkcija »Reduce Motion« (v nastavitvah »Accessibility«), gumb »Perspective Zoom« ni prikazan. Glejte razdelek Zmanjšanje premikanja na zaslonu.