Vnos besedila
Tapnite besedilno polje, da prikažete zaslonsko tipkovnico, in nato tapnite črke, ki jih želite vnesti.…

Urejanje besedila
Uredite besedilo. Dotaknite se besedila in ga zadržite za prikaz povečevalnega stekla, nato povlecite, da…

Shranjevanje kombinacije tipk
Bližnjica omogoča, da besedo ali besedno zvezo vnesete tako, da natipkate le nekaj znakov. Z…

Uporaba brezžične tipkovnice Apple
Z brezžično tipkovnico Apple (na voljo ločeno) lahko vnesete besedilo v mobilniku iPhone. Tipkovnica se…

Dodajanje ali spreminjanje tipkovnic
Vklopite ali izklopite lahko funkcije za tipkanje, kot je preverjanje črkovanja, dodate tipkovnice za pisanje…