Z brezžično tipkovnico Apple (na voljo ločeno) lahko vnesete besedilo v mobilniku iPhone. Tipkovnica se poveže prek tehnologije Bluetooth, zato jo morate najprej seznaniti z mobilnikom iPhone.

  • Seznanite brezžično tipkovnico Apple z mobilnikom iPhone. Vklopite tipkovnico, pojdite v Settings > Bluetooth in vklopite povezavo Bluetooth, nato tapnite tipkovnico, ko se prikaže na seznamu naprav.

Ko je tipkovnica seznanjena, se znova poveže z mobilnikom iPhone, kadar je ta v dosegu – do razdalje približno 10 m. Ko je povezana brezžična tipkovnica Apple, se zaslonska tipkovnica ne prikaže.

  • Prihranite energijo baterije. Ko tehnologije Bluetooth in brezžične tipkovnice ne uporabljate, ju izklopite. Tehnologijo Bluetooth gumb za več informacij lahko izklopite v aplikaciji Control Center. Tipkovnico izklopite tako, da držite stikalo Vklop/izklop, dokler se zelena lučka ne ugasne.

  • Razdružite brezžično tipkovnico. Pojdite v Settings > Bluetooth, tapnite gumb za več informacij poleg imena tipkovnice, nato pa »Forget this Device«.

Glejte razdelek Naprave Bluetooth.