Vnašanje besedila. Uporabnik drži mobilnik iPhone z obema rokama, pri čemer sta oba palca nad tipkovnico. Črka, ki jo vnašate, se prikaže nad tipko.

Tapnite besedilno polje, da prikažete zaslonsko tipkovnico, in nato tapnite črke, ki jih želite vnesti. Če se dotaknete napačne tipke, lahko s prstom zdrsite do prave tipke. Črka je vnesena šele, ko umaknete prst s tipke.

Za vnos besedila lahko uporabite tudi brezžično tipkovnico Apple. Glejte razdelek Uporaba brezžične tipkovnice Apple. Če želite namesto tipkanja uporabiti narekovanje, glejte razdelek Narekovanje.

Za vnos velikih tiskanih črk tapnite tipko »Shift« ali se je dotaknite in nato zdrsite do črke. Dvakrat tapnite »Shift« za velike črke. Če želite vnesti številke, ločila ali simbole, tapnite tipko za številke ali tipko za simbole . Če želite hitro zaključiti stavek s piko in presledkom, dvakrat tapnite preslednico.

Zaslon s prikazom alternativnih znakov za tipko "e".

iPhone lahko popravi napačno črkovanje in predvidi, kaj tipkate, kar je odvisno od aplikacije in jezika, ki ju uporabljate. Predlog sprejmete tako, da vnesete presledek ali ločilo oz. tapnete znak za vračanje. Če želite predlog zavrniti, tapnite »x«. Če določen predlog večkrat zavrnete, ga iPhone ne predlaga več. Če vidite besedo, podčrtano z rdečo, jo tapnite, da se prikažejo predlagani popravki. Če se želena beseda ne prikaže, vnesite popravek.

E-poštno sporočilo, ki prikazuje prvih nekaj besed novega sporočila, s predlaganim zaključkom besede, ki se vnaša.

Če želite nastaviti možnosti za tipkanje, pojdite v Settings > General > Keyboard.